close
تبلیغات در اینترنت
مجنون به سوی قبر تو آمد اسیر شد
یا جواد الائمه ادرکنی   مجنون به سوی قبر تو آمد اسیر شد خضر از غم عزای عظیم تو پیر شد جبریل آمد و به قدم هات بوسه زد از آن به بعد از همه غیر تو سیر شد موری کنار سفره ی پر برکتت نشست آنقدر خورد و برد که شاه و امیر شد شکر خدا که آب و گِلِ ما حسینیان بین دو دست پاک تو آقا خمیر شد افسوس…