بسم الله الرحمن الرحیم #حضرت_زهرا_سلام_الله_علیها لبخند لبهای پیمبر بود زهرا(س) معشوقه ی زیبای حیدر بود زهرا(س) وقتی قدم میزد میان خانه ی خویش سر تا به پا "الله اکبر" بود زهرا(س)