یا زینب (سلام الله علیها) غم دنیارو نخور دنیا دروغه دل من فردای ما بخدا پر ز فروغه دل من دل به یارت بده و عبد خدا باش فقط هر چیزی غیر خدا کشکه و دوغه دل من غم عشق تو رو دارم بخدا تا به ابد آخرش با غم عشق تو میرم زیر لحد نام تو میبرم و، رام نمیشه ، هیچ جوره سد ذکر لبهامه فقط "حضرت معشوق مدد" نظری کن به دلم حضرت زینب نظری چی میشه این دل غمدیده ی مارم بخری حالا که کردی کرم چشم تری چشم تری چی میشه تو ره تو از ما نمونه اثری پر پرواز منی بغض منی آه منی صد و ده بار نوشتم که شما ماه منی کعبه سنگه…