حسین جان (ع)   مژگان قلم ، و آب دو دیده است جوهرم بنویس من گدای توام شاه بی سرم هر شب برای داغ تو اشکم روانه است باور نمی کنی ، به خدا ، جان مادرم