close
دانلود آهنگ جدید
بر در غمخانه ات هر دیده ای تر می شود
مادر جان   بر در غمخانه ات هر دیده ای تر می شود ذکر لب هایش پس از آن : "وای مادر" می شود روضه ها را می کنیم آغاز با دیوار و در آخرش هم ختم به یک نیزه و سر می شود سخت تر از درد پهلوهای تو این حادثه است سالها خانه نشینی کار حیدر می شود آن زمان که قدر زرگر را نداند هیچ کس کوزه گر می آید و یکروزه زرگر می شود بعد از آن هم دختر پاک رسول کائنات پیش چشم مرتضی یکدفعه پر پر می شود بعد هم خیلی طبیعی یک هزار و چند سال روزگار مسلمین بی حب تو سر می شود من فقط با روضه هایت گریه کردم مادرم دیده ام…