close
تبلیغات در اینترنت
رویت عجیب مثل پدر باوقار بود
یا فاطمه الزهرا س رویت عجیب مثل پدر باوقار بود جبریل از وقار تو در احتضار بود الحق وجود پاک تو در بیت مرتضی زینت برای حیدر دلدل سوار بود   بی شک خدای عزوجل قبل خلقتت در فکر خلق کردن یک افتخار بود خالق به خود تبارک و احسنت گفته است چون خلقت وجود تو یک شاهکار بود در عالم معانی و قبل…