یا فاطمه الزهرا س رویت عجیب مثل پدر باوقار بود جبریل از وقار تو در احتضار بود الحق وجود پاک تو در بیت مرتضی زینت برای حیدر دلدل سوار بود   بی شک خدای عزوجل قبل خلقتت در فکر خلق کردن یک افتخار بود خالق به خود تبارک و احسنت گفته است چون خلقت وجود تو یک شاهکار بود در عالم معانی و قبل از وجود لوح عصمت ز خجلت روی تو در استتار بود می شد پر اشک، پلک تو با دیدن علی چشمت در این قضیه چه بی اختیار بود حالا برعکس، قلب علی بی قرار توست از صبح تا غروب فقط در کنار توست رو از رخم نگیر که چشمم پر آب شد از هجر…