مدح حضرت زهرا (سلام الله علیها) کعبه اش بود و ز شب تا به سحر ماتش بود دخترش بود و به حق مادر ذراتش بود وقت بوسیدن گیسوی ملاحت بارش گرم بوییدن استبرق جناتش بود