یا مهدی (عج) با این دو قطره کار ماها راه می افتد بی اشک عبد تو درون چاه می افتد امشب بیا در روضه تا با خود بگوییم حداقل چشمت به ما گه گاه می افتد   این غیبتت محض رضای ماه ، طولانی است ظاهر شوی از چشم مردم ماه می افتد تو که دعایم می کنی از شنبه تا جمعه بدنامی از نام من گمراه می افتد مثل همیشه حتم دارم در نبود تو این جمعه از لبهای جمعه آه می افتد آقا شنیدن کی بود مانند این دیدن هر روز چشمانت به قتلگاه می افتد   جعفر ابوالفتحی