یا مهدی (عج) با این دو قطره کار ماها راه می افتد بی اشک عبد تو درون چاه می افتد امشب بیا در روضه تا با خود بگوییم حداقل چشمت به ما گه گاه می افتد