خانم ام البنین (س)   طیار نوری، آسمانی در زمینی انگشتر عرش حقیقت را نگینی مام ابوفاضل ابالفضل آفرینی دردی کش غمنامه ی سلطان دینی از جنس عشقی ، هاله ای ابریشمینی تو آبروی جنتی ، خلد برینی   تو همسر مولا امیرالمومنینی