شهادت بار و بندیلو می بندم میرم از این دار دنیا جون ما پایین نشینا فدا بچه های بالا   بار و بندیلو می بندم تا که شاید رو سفید شم بچه ها دعا کنید که ایشالا منم شهید شم یه چیزی مثل یه خاره که همیشه تو گلومه ماها که عاشق نبودیم عشق و عاشقی کدومه مهدی زهرا نگاهی به دلای ما بینداز دوباره قصه ی عشقو با دلامون بکن آغاز عاشق اونان که تو جبهه سرشونو دادن آقا روی شمعت پرشون سوخت پرشونو دادن آقا عاشق اونان که به جای حرف زدن عمل می کردن واقعا گریه به پای علم و کتل می کردن به جای دهن درای دلشونو وا می کردن…