نمیدانم چرا هر وقت قلبم زار و مضطر شد - سه شنبه 21 فروردین 1397 - 10:52
ای کاش از جایی که هستی با خبر بودم - سه شنبه 14 فروردین 1397 - 9:10
چنان مسند نشین کشور عقل است گفتارش - چهارشنبه 08 فروردین 1397 - 10:57
ریشه در خاک سخا ده تا که پر بارت کنند - یکشنبه 20 اسفند 1396 - 10:37
چقد ناله کردم تا این دیده تر شه - جمعه 11 اسفند 1396 - 12:44
عجبی نیست که ... باید جگرش سوخته باشد... - دوشنبه 30 بهمن 1396 - 2:38
تالیِ نور نبی تالی قرآن شده ای - یکشنبه 29 بهمن 1396 - 11:14
دور شد از خانه ام کاشانه ام آتش گرفت - جمعه 27 بهمن 1396 - 11:48
بالا بلند بودی و قامت کمان شدی - پنجشنبه 19 بهمن 1396 - 3:53
به دلم‌ جز مِحَن نمی آید - چهارشنبه 18 بهمن 1396 - 3:25
زندگانی شد برایت از غم بسیار، تار - سه شنبه 17 بهمن 1396 - 4:39
زندگی مرا به هم نزنید - سه شنبه 17 بهمن 1396 - 4:08
او به دنیا آمده کاری کند او به دنیا... - سه شنبه 17 بهمن 1396 - 12:01
عصمتش زن آفرین روزگار - دوشنبه 16 بهمن 1396 - 4:22
بار غمهایم شود بر دوش تو آوار ، نه - دوشنبه 16 بهمن 1396 - 4:17
بی گمان از چون تو ماهی مهربانی بهتر است - شنبه 07 بهمن 1396 - 9:20
سایه ای از مادر ما روز آخر مانده بود - دوشنبه 25 دی 1396 - 6:51
گرچه چشم زخمی اش از ضرب سیلی تار بود - دوشنبه 25 دی 1396 - 6:49
ظاهر و باطنِ حق، اول و آخر ، زهرا - جمعه 08 دی 1396 - 12:24
چون خدا زهرای مرضیه است سِرِّ اکبرش - چهارشنبه 06 دی 1396 - 6:11
باید برای فعل خود مصدر بگیرم - چهارشنبه 05 مهر 1396 - 6:55
از وصالش دلم گریزان است - چهارشنبه 05 مهر 1396 - 6:54
نگو به ما که غم هجر یار شیرین است - چهارشنبه 05 مهر 1396 - 6:53
آن روز که با نفخ روحت جان گرفتم - دوشنبه 23 مرداد 1396 - 10:54
خدا به بوم محبت تو را امیر کشید - دوشنبه 23 مرداد 1396 - 10:45
جان دارم اما جان خود را جان نمی بینم - دوشنبه 16 مرداد 1396 - 5:01
به آسمان بنگر آفتاب معلوم است - سه شنبه 10 مرداد 1396 - 11:48
هر کس به زلفش می رود در می رود جانش - سه شنبه 10 مرداد 1396 - 11:42
از بند ناف ایزد مرا در بند آقا کرد - شنبه 24 تیر 1396 - 5:05
بر درد جانکاه هزاران دل طبیبند - دوشنبه 19 تیر 1396 - 9:26
علاوه بر دل زار اضطراب هم دارم - چهارشنبه 07 تیر 1396 - 1:55
فراری ام ز وصال و ز درد هجر ، بنالم - دوشنبه 05 تیر 1396 - 2:32
عطری ز سوی ساحت دلبر بیاورید - دوشنبه 22 خرداد 1396 - 2:47
در علقمه از لحظه ای که آن قمر افتاد - یکشنبه 21 خرداد 1396 - 4:21
جام جان تا ز می عشق ، لبالب کردم - سه شنبه 26 اردیبهشت 1396 - 8:42
پا پس نکش ای دل ز راه عشق و آئینش - یکشنبه 17 اردیبهشت 1396 - 12:27
جان به قربان تو ای "حضرت لیلا زاده" - شنبه 16 اردیبهشت 1396 - 2:21
حال دل فرزانه را فرزانه میفهمد - پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 - 10:09
گرچه دلم با دیگران در انفصال است - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 10:06
آنها که مستانند از مهتاب تابانش - یکشنبه 03 اردیبهشت 1396 - 2:23
هرگز بدون روح ، جسمی جان ندارد - چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 5:05
تو زیر نیزه رفتی و من روی منبر - دوشنبه 28 فروردین 1396 - 9:50
بال و پر زینب خودش بی بال و پر افتاد - یکشنبه 27 فروردین 1396 - 9:48
هر جا نگاه دلکشش بر این نگاه افتاد - چهارشنبه 16 فروردین 1396 - 1:32
بر دست ساقی در ازل وقتیکه ساغر راست شد - دوشنبه 07 فروردین 1396 - 2:11
از فضل تو به جود تو، هستم فراری - جمعه 04 فروردین 1396 - 12:44
همه ی رحمت حق را به گدا بخشیدند - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:53
شکر خدا لطف خدایت رو به ما کرد - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:48
پشت در مادر ما بال و پرش سوخت که سوخت - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:45
بیچاره آنکسی که به جای دو قطره اشک - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:44