جان به قربان تو ای - شنبه 16 اردیبهشت 1396 - 2:21
حال دل فرزانه را فرزانه میفهمد - پنجشنبه 14 اردیبهشت 1396 - 10:09
گرچه دلم با دیگران در انفصال است - چهارشنبه 06 اردیبهشت 1396 - 10:06
آنها که مستانند از خورشید تابانش - یکشنبه 03 اردیبهشت 1396 - 2:23
هرگز بدون روح ، جسمی جان ندارد - چهارشنبه 30 فروردین 1396 - 5:05
تو زیر نیزه رفتی و من روی منبر - دوشنبه 28 فروردین 1396 - 9:50
بال و پر زینب خودش بی بال و پر افتاد - یکشنبه 27 فروردین 1396 - 9:48
هر جا نگاه دلکشش بر این نگاه افتاد - چهارشنبه 16 فروردین 1396 - 1:32
بر دست ساقی در ازل وقتیکه ساغر راست شد - دوشنبه 07 فروردین 1396 - 2:11
از فضل تو به جود تو، هستم فراری - جمعه 04 فروردین 1396 - 12:44
همه ی رحمت حق را به گدا بخشیدند - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:53
شکر خدا لطف خدایت رو به ما کرد - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:48
پشت در مادر ما بال و پرش سوخت که سوخت - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:45
بیچاره آنکسی که به جای دو قطره اشک - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:44
یعقوب اگر به جای من زار و خسته بود - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:39
ای که خود را سگ ارباب حسین میدانی - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:37
دیگر بس است صحبت و حرف گزاف و لاف - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:35
جنت کجا و خاک ره کوی مرتضی - پنجشنبه 03 فروردین 1396 - 5:30
ز فام قهوه ی چشمت ، کنون که وام گرفتم - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 7:07
نظر نما که به پای تو عاشقانه بمیرم - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:53
من که آرامم و در وقت خودش زلزله ام - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:52
مرغ حرم چه خواهد ، تا بام تو پریدن - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:49
آمد او از کربلا اما دلش را جا گذاشت - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:45
رها ز به به و چه چه ، رها ز بند هوا باش - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:43
از اوج شهر جنت تا اوج بی نهایت - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:42
من هرچه دارم از نداری بر در توست - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:41
همچو سنبل که ، در ایام جوانی زنده است - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:40
بیابان را که می گردم نگارم را نمی بینم - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:39
این حرف دل زار ، یک مادر بیچاره است - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:37
خدا کند که به میخانه غرق باده بمیرم - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:33
این سیر، روحانیست ، پَر معنا ندارد - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 6:31
به اشک دیده اگر خو گرفته چشمانم - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 2:02
یکدفعه ی دیگر ، آقا تو راهم ده - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 2:00
ام ابیهای پیمبر بود زهرا(س) - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 2:00
فرمود امیر شهر دلها حیدر - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 1:59
سگ عباسم و از گفته ی خود دلشادم - چهارشنبه 02 فروردین 1396 - 1:57
تا آن زمانکه بر لبم از شکوه، آه است - پنجشنبه 26 اسفند 1395 - 8:27
تا داغ توست من غم دیگر نمی خورم - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 10:05
بر دل هر ذره ای فرمانروایی می کنی - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 10:01
غمخوار فاطمه است و غمش هم زیاد هست - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:59
بهشت، زیر قدمهای زائران حسین(ع) - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:59
رب الاعراش، علی ، عرش معلا زینب(س) - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:56
خدا چه سوز دمی به نوای زینب داد - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:49
چه جنتی چه بهشتی؟ چه دوزخی چه عزایی - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:27
مادرم زاد مرا عشق و نیازم باشی - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:24
منم آن کس که از بدو طفولیت بلا دیدم - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:24
خاکیم و زیر پای غلامان زینبیم - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:22
میان سینه به جسمم دوباره جان دادند - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:21
آنکه در دست، کیمیا دارد - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:20
ای شهپر جبریل فرش پای زائرهات - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:19