خار با مهر تو مانند شقایق می شود - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:16
پر جبریل چه زیباست علم زیباتر - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:16
نور حق از صفر مطلق رو به بالا فاطمه - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:14
تا که پایم به این حرم وا شد - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 9:03
بهار آمد ، بهار ما نیامد - چهارشنبه 25 اسفند 1395 - 7:40
کی می کُشد ما را فراق یار، آقا - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 10:10
در خانه ای که اهل آن گرم خزانند - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 10:08
پرنده ام ولی هنوز رنگ پر ندیده ام - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 10:07
دل آرامم چرا قلب مرا در بر نمی گیرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 10:07
بنده ام آمده ام بر در آن بنده نواز - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 10:06
به اشک دیده بشویم گناه را از دل - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 10:01
دزدید آنکه دزد دل است این دل مرا - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 10:00
بسان آن کبوتر که به فکر دانه می افتد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:58
حالا که داری می روی من بی قرارم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:55
ز كار حضرت حيدر كسي سر در نياورده - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:52
سجده ی بی "خدا خدا" هرگز - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:48
نوشید هر کسی که به مشهد سفر نمود - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:45
پیچیده در فضای دلم عطر و بوی تو - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:43
قصه‌ی این کاروان از بس که شد بابا عجیب - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:42
آتش مهر تو آتشکده‌ی این جگر است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:41
مردم از هجرش ولی چشمی برایم تر نکرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:40
معطلم نکن و پشت در مرا نگذار - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:39
واژه ها با بردن نامت غزلخوان میشوند - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:38
صبا اگر که شنیدی سحر کلام مرا - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:37
زیبا نوشت آنکه تو را بهترین نوشت - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:36
با قلب پاک سوی ظهورت اشاره کرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:35
زایری از تبار سلمانم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:33
خیر کثیر و معنی آیات کوثر است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:32
رحمت به مادرم که مرا زاد با غمت - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:30
به سوز و اشک و آه و چشم تر نوشته اند - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:29
قلبم بدون بودن تو یک لحظه آرامش نداره - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:28
عشق چون باد رها بین دو مرقد ، زینب (س) - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:26
چقدر بین کوچه ها زدم نفس نفس - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:25
سرفه نکن پیش علی - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:24
چون یا حسین (ع) ذکر لب پاک زینب است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:23
هر که را این خاندان بر مهر ، بندش می کنند - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:23
تا که میچَرخانَم این دَستاس را غَم میخورَم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:20
عطر تو را با جان و دل، هر لحظه می بویم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:20
عشقش به عمق جان عاشقها سرایت کرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:16
دیده ی بی آب اصلا کور باشد بهتر است - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:15
کوچه ها را یک به یک گشتم ولی پیدا نشد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:14
دوباره صبح جمعه شد تو از سفر نیامدی - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:13
عرش حق است که نزد تو مکان می گیرد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:12
من ، روسیه ، اما غلام کربلایم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:11
ته قتلگه تنِ بی کفن ، چه جسارتی چه جسارتی - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:11
ای عشق آسمانی ام تو نور دل - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:09
به نام مجتبی اینک قلم رقصد به دستانم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:08
در میان راه بابا من چقدر آزار دیدم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:08
بهر ارادت پلک خم آورده چشمم - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:06
بر خاک راه خود نظر کردی طلا شد - سه شنبه 24 اسفند 1395 - 9:05