مجنون به سوی قبر تو آمد اسیر شد - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:28
زینت دوش پیمبر تو چرا بی کفنی ؟ - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:27
سائل، اگر کنار کریمی رصد شود - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:26
با دو لبم به گونه ات ، بوسه نثار می کنم - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:25
مبهوت حیدریم و غلامان قنبریم - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:23
باید امشب بدون پر باشم - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:21
گدائیکه ندارد با خدای خود سر و کاری - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:20
عبدی که یاد دیده ی دلدار می کند - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:18
جنت اگر به کوثر خود ناز می کند - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:17
غصه نخور کبوتر ، دوباره پر می گیری - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:14
دست گدا به سوی کریمی دراز شد - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:12
قندی اگر فتد به درون دو قطره آب - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:11
کاسه کاسه میخورم ، مِی از لب دلدارها - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:11
بی شک کسی که پاره گریبان حیدر است - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:10
ای آبرو دهنده به ، بی آبرو حسین (ع) - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:09
ما سر سپردگان غم پاک زینبیم - سه شنبه 17 اسفند 1395 - 7:02
زین پس به جای واژه ی بابا بگو حسین - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 11:32
شاهی که نیست دور و برش چند تا گدا - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 11:30
سیلی و تازیانه ... اشک حسن روانه - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 11:30
آبروی اهل ایمان ز آبروی زینب است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:17
گناه پشت گناه و گناه پشت گناه - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:14
دانه وقتی می شود گندم معطر می شود - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:12
وای اگر طبع من به کار بیفتد - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:11
این شعر نیست فکر زلال و منور است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:05
مرد نبرد است علی چون سپرش فاطمه است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:04
آیه های کوثر از تفسیر نام زینب است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:02
داد و بیداد از زمان ،آیا جوابم کرده است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 12:02
ما از اهالی حرم و یارِ زینبیم - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 11:59
یکتا دلیر عرصه ی عاشور، زینب است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 7:50
ای به تمنای تو دیده ی دریائی ام - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 7:49
از لات های کوچه برم حرف می زنند - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 7:36
دردی بده که با غم دل آشنا کنیم - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 7:32
امّ المصائبی ، نه ، تو امّ العجائبی - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 7:30
هر که به هر جا رسد از کرم زینب است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 7:28
کارم اگر گره بخورد نام یار هست - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 7:13
شب جمعه حرم یار حسین را عشق است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 6:53
بعضی زمانها هر گدائی یا کریم است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 6:51
حسادت هست آنجائی که شیطان می شود پیدا - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 6:50
کار و بار و بساط ما گریه است - دوشنبه 16 اسفند 1395 - 6:43
پست ثابت - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 7:09
حضرت زهرا خودش آئینه دار زینب است - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 7:07
این پر شکسته دیگر میل سخن ندارد - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 7:06
لطفا حسین... بی کفنم کن به وقت مرگ - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 7:05
شبی ز کوی کریمان گذر نمودن ... آه - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 7:02
اصلا حسین این دل ما دست مجتباست - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 6:58
عرفه روضه زینب چقَدَر می چسبد - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 6:49
مادرم من را به غم تعلیم کرد - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 6:40
مادرم گفت مرا مست رخ یار شوم - یکشنبه 15 اسفند 1395 - 6:36
از حال عاشق می شود چون با خبر معشوق - جمعه 06 اسفند 1395 - 3:14
امام بی کفن را دوست دارم - جمعه 06 اسفند 1395 - 11:41